Shromáždění vlastníků 2021

Dne 13.10.2021 proběhlo Shromáždění vlastníků a došlo k několika zásadním změnám. Nejdůležitější změnou je odstoupení pana Večerka z funkce předsedy Společensví a volba nového předsedy, kterým se stala paní Erika Štětinová. Dále došlo ke změně stanov. Veškeré podrobnosti budou dostupné v zápisu ze shromáždění, který bude vyhotoven zapisovatelem a následně zveřejněn v sekci dokumenty. Nové stanovy budou dostupné ve sbírce listin obchodního soudu, až proběhne zápis zajišťovaný paní notářkou. Vzhledem k tomu, že se opětovně nepodařilo zvolit třetího člena výboru, tak dochází ke změně úředních hodin, viz. kontakt.

Rád bych poděkoval všem vlastníkům, kteří se zúčastnili shromáždění, ať osobně, nebo na základě plné moci. Bohužel je ale stále velký počet spoluvlastníků, kterým na našem domě zjevně nezáleží.

Za výbor Společenství: Jan Kaštánek

Napsat komentář