Dokumenty

Klikněte na požadovaný dokument, vše je ve formátu Adobe .pdf

stejnopis - Stanovy 2021
Zápis - Shromáždění vlastníků 2021
Zápis o písemném hlasování 2020
Zápis ze shromáždění vlastníků 2019
Domovní řád
Pozvánka na shromáždění vlastníků 2019
Formulář prodej bytu
Notářský zápis a stanovy platné od 2016
Zápis ze Shromáždění vlastníků Společenství Holandská 2437 - 2018
Plánky komor
Protokol PENB
Schéma bytů
Energetický štítek
Zápis o písemném hlasování 2017