SSB NET+ aplikace on-line správce

Zdravím všechny,

dle schválení na shromáždění vlastníků bytových jednotek výbor SVJ zakoupil rozšíření modulu SSB, kde se eviduje vše kolem bytů.

Aplikace SSBnet+ umožní pomocí internetu doručovat dokumenty (např. vyúčtování služeb, přehled záloh), zpřístupnit odečty měřičů a přístup k vybraným datům.

Správce aplikace může zpřístupnit vybrané údaje vlastníkům bytových jednotek, pokud vlastníci BJ dodají plnou moc úředně ověřenou pak i nájemníkům.

Součástí aplikace je i rozhraní pro správce, umožňující zpracovávat a řešit příchozí požadavky uživatelů – vlastníků bytových jednotek tzv. online.

Zasílání informaci o bytovém domě, případných haváriích aj.

Abyste tohle vše mohli využívat je třeba vyplnit a doručit na výbor SVJ dohodu o elektronické komunikaci.

Vyplněnou dohodu, prosím doručit:

– buď do schránky SVJ v bytovém domě

– poštou

– do datové schránky SVJ – pokud máte svoji datovou schránku

Napsat komentář