Velkoobjemový kontejner prosinec

Vážení spoluvlastníci (podnájemníci), začátkem prosince zvažujeme přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad. Pokud budete mít zájem o odložení odpadu, přijďte se prosím nahlásit 30.11.2021 do kanceláře společenství (19:00-20:30). Případně vhoďte lístek se jménem, číslem bytu a telefonem do schránky společenství (nejpozději do 30.11.2021 18:00), zavoláme vám a domluvíme podrobnosti.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemného odpadu z
domácností – např. starý nábytek, bedny, matrace, koberce,
linolea apod.
Veškeré informace o tom, jak nakládat s odpady můžete najít ve spodní
části hlavní stránky města www.mestokladno.cz pod logem Kladno třídí
odpady

Nepovolený odpad (stavební odpad, bioodpad, pneumatiky, nebezpečný a
elektro odpad) do kontejneru nebude přijat.

Napsat komentář